• +48 796 163 909
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RFID (Radio Frequency Identification) jest technologią szeroko i powszechnie wykorzystywaną w codziennym życiu. Być może nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak wiele powiązań z RFID masz na co dzień.. Etykiety RFID umieszczane są w zbliżeniowych kartach wejściowych, we wszelkiego rodzaju kartach dostępu czy systemach rejestrujący czas pracy. W hipermarketach (np. Empik) bardzo małe tagi RFID ukrywa się w produktach tak, aby przy próbie wyniesienia produktu z pominięciem kasy informowały o tym brankę kontrolną, a w efekcie działały, jako zabezpieczenie przed kradzieżą.

Artykuł ukazał się pierwotnie w czasopiśmie: Gospodarka Materiałowa i Logistyka 05/2015. http://www.gmil.pl/

 

Abstrakt: W artykule w sposób systematycznych przedstawione zostało to w jaki sposób technologie informatyczne wspierające procesy zakupowe zmieniały się na przestrzeni lat, oraz jak wpływało to na kształt procesów biznesowych. Zmiany te przedstawione zostały w postaci tabelarycznej na przykładzie trzech wymiarów: centralizacji, doskonałości operacyjnej oraz kontroli. Wykorzystując opisane w artykule relację między dojrzałością struktury informatycznej, a dojrzałością operacyjną działów zakupów autor przedstawia zarys metodologii oceny dojrzałości operacyjnej funkcji zakupów na podstawie analizy wykorzystywanych technologii informacyjnych. 

 

info meetWitajcie, zgodnie z objetnicą publikuje prezentacje z dzisiejszego wystąpienia  InfoMEET (14.09.2013).

Temat: Jakość utracona czyli o wpływie metod kontrolnych na jakość użytkową wdrażanych systemów informatycznych

W prelekcji autor spróbuje odpowiedzieć na pytanie dlaczego najczęściej stosowane metody kontroli i zapewnienia jakości wdrożeń systemów informacyjnych ( raportowanie poprzez "statusy prac", analiza dokumentacji projektowej, testy systemowe itd...) w praktyce okazują mało skuteczne. Jako alternatywa dla metod kontrolnych opartych na efektach prac przedstawiona zostanie metoda kontrolna polegająca na analizie wpływu czynnika ludzkiego na jakość projektu „metoda kontroli czynników sukcesu”.

Według różnych źródeł od 55 do 75 proc. projektów wdrożeniowych systemów ERP kończy się niepowodzeniem. Biorąc pod uwagę globalną wartość rynku systemów ERP, która w roku 2010 wynosiła około 40 miliardów dolarów, pytanie o przyczyny tego stanu nabiera bardzo materialnego wymiaru i kształtuje segment usług audytorsko-konsultingowych. Najbardziej obszerne i zarazem aktualne badania przyczyn niepowodzeń projektów wdrożeniowych, do jakich udało dotrzeć się autorowi, przeprowadzone zostały przez firmę SAP AG w 2010 roku wśród 62 firm, w których wdrożono system klasy ERP.