• +48 796 163 909
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jakość utracona, czyli długa i nudna prezentacja o jakości gdzie prelegent najpewniej czytał będzie z kartki

info meetWitajcie, zgodnie z objetnicą publikuje prezentacje z dzisiejszego wystąpienia  InfoMEET (14.09.2013).

Temat: Jakość utracona czyli o wpływie metod kontrolnych na jakość użytkową wdrażanych systemów informatycznych

W prelekcji autor spróbuje odpowiedzieć na pytanie dlaczego najczęściej stosowane metody kontroli i zapewnienia jakości wdrożeń systemów informacyjnych ( raportowanie poprzez "statusy prac", analiza dokumentacji projektowej, testy systemowe itd...) w praktyce okazują mało skuteczne. Jako alternatywa dla metod kontrolnych opartych na efektach prac przedstawiona zostanie metoda kontrolna polegająca na analizie wpływu czynnika ludzkiego na jakość projektu „metoda kontroli czynników sukcesu”.